FA

فناوری های مورد استفاده

در پروژه ختام (IOSIE) ما سعی کرده ایم تا با فن آوری های روز دنیا همگام شویم و از آخرین دستاوردها در حوزه طراحی و توسعه سیستم های مبتنی بر وب استفاده نماییم. براساس همین نگرش و با توجه به تنوع و نوآوری در پروژه های متن باز، به سراغ بهترین و روزآمدترین این محصولات رفتیم و استفاده از آنان را سرلوحه قرار دادیم.


jquery backbone.js postgresql ruby on rails css3 html5 javascript git knockout.js java spring django python symfony php Ruby Solr Image Map